..:: Advent je čas oddychu a prípravy na vianočné sviatky - Jeho pôvod siaha až do 4. storočia nášho letopočtu. V tomto čase bol advent rozdelený až na šesť adventných nedieľ. Na klasické štyri týždne, respektíve nedele, ich stanovil až rímsky pápež Gregor Veľký.

V slovenskej ľudovej kultúre mal advent magický charakter obdobia, kedy môžu nadprirodzené sily pozitívne alebo negatívne ovplyvniť budúcnosť. S tým súviseli aj rôzne povery a obyčaje ako veštenie, vinšovanie a podobne.

Ondrej (30. november) - V minulosti si počas tohto dňa slobodné dievčatá nechávali predpovedať, kedy sa vydajú a aké povolanie bude mať ich nastávajúci. Zvykom bolo aj hrabanie dna potoka alebo liatie olova.

Barbora (4. december) - Počas tohto dňa sa trhali vetvičky zo stromov a keď do Vianoc pekne rozkvitli, bolo to znamenie, že sa dievča do roka vydá.

Mikuláš (6. december) - Na Mikuláša dostávajú dobré deti sladkosti, zlé naopak uhlie alebo štrk. Zvykom je položiť do okna vyčistenú čižmu, v ktorej si deti odmenu alebo trest ráno nájdu. Mikuláš bol však skutočný človek, ktorý sa narodil okolo roku 250 do veľmi bohatej rodiny. V dospelosti pomáhal chudobným, celý svoj majetok rozdal a stal sa biskupom.

Lucia (13. december) - Slovenské legendy považujú Luciu za najväčšiu zo všetkých bosoriek. Príbeh hovorí, že keď ju ľudia chceli upáliť ako bosorku, nič sa jej nestalo a žila ďalej. Deň pred Luciou sa zvykne jesť cesnak, ktorý má chrániť ľudí pred zlými duchmi. V minulosti si ľudia od Lucie až do Vianoc vymetali každú izbu v dome či dokonca aj stajne metličkou a kropili ich svätenou vodou. Dodnes sa ľudia držia príslovia: "Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc".

Štedrý deň (24. december) - Zavŕšením adventného obdobia sú vianočné sviatky a Štedrý deň.

Súčasťou adventného obdobia je Adventný veniec - ktorý sa nachádza takmer v každej domácnosti. Na venci sú štyri sviečky, zapaľujú sa postupne, teda každá z nich pripadá na jednu adventnú nedeľu.