Pracujem počas pracovných dní, mimo víkendov a sviatkov, od 8.00 do 20.00 hod. Posky -
tovanie služieb počas víkendov a sviatkov je možné len po vzájomnej dohode. Teším sa na spoločnú komunikáciu na telefónnom čísle: +421 904 356 207. V prípade, že nebudem do -
stupná, neprijímam Váš hovor, ospravedlňujem sa Vám, ale práve v tej chvíli sa venujem inému klientovi, ktorý si u mňa rezervoval čas pre pedikúru alebo masáž. Kontaktovať ma taktiež môžete písomne na emailovej adrese: info@jasana.eu, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.