METAMORFNÁ TECHNIKA alebo TECHNIKY PREMENY je prostriedok jemnej a zároveň hlbokej osobnej premeny prostredníctvom uvoľnenia blokov vytvorených už pri počatí, v prenatálnom období a pri pôrode. Tieto blokády, prvotné pôvody strachu, nedôvery v seba a v druhých, nesebaprijatie, poruchy správania a zdravotných problémov bránia plnému rozvoju a harmonickému toku energie, ktorú má človek k dispozícii a tým bránia jeho plnému prejaveniu sa. Aplikácia metamorfózy predstavuje pre klienta oslobodenie sa od jeho minulosti tým, že postupne tieto negatívne duševné štruktúry odstraňuje. Vďaka tomu sa obnovuje náš plný potenciál a dochádza k samouzdravovacím procesom tela. Mení sa náš pohľad na život a životné postoje, ktoré nám už neslúžia, sa transformujú. Pojem metamorfóza znamená doslova premena. Celý proces "premeny" je nežný a šetrný. MT sa aplikuje prostredníctvom jemných dotykov a pohladení v oblasti vnútornej strany chodidiel, palcovej strany rúk a zadnej časti hlavy, kde sa ošetrujú reflexné zóny chrbtice.

S

MT napomáha lepšie zvládať náročné životné situácie - detstvo, dospievanie, tehotenstvo, menopauza, sťahovanie, rozvod, úmrtie blízkej osoby, problémy v práci ... Je vhodná ako pre dospelých, tak i pre deti. Je výborná na vyrovnanie hyperaktivity, porúch v správaní, agresivity, porúch CNS, autizmu, pre zdravotne postihnutých ľudí, pre tehotné ženy a zdravý vývoj ich plodu. Uzdravujúcim zdrojom pri MT je životná energia klienta, vrodená inteligencia organizmu a jeho schopnosť sa regenerovať. Táto sila sa dáva za pomoci terapeuta do pohybu a postará sa o všetko, čo je potrebné. Pomáha vziať silu do vlastných rúk a umožňuje dať smer našim životom. Ošetrenie trvá 60 minút a je dokonale relaxujúce. Ide o proces dlhodobý, preto je veľmi dôležité, aby bolo aplikovaných minimálne 10 ošetrení, ideálne jedenkrát do týždňa.

Nemá vedľajšie účinky. Nedochádza tu k fyzickej manipulácii, nie sú potrebné diagnostiky. Dôležitým detailom je, že pri MT nie je potrebné diskutovať o osobných problémoch, ani o zdravotnom stave klienta.