Zodpovednosť, dôvera a empatia sú samozrejmosťou                      vo vzťahu k Vašim najmilším

Ponúkam profesionálnu a láskavú starostlivosť o deti. Mám pedagogické vzdelanie, prax učiteľky v materskej škole i súkromnú prax v rodinách. Rešpektujem osobitosti dieťaťa i fungovania rodiny. Vzájomný vzťah s dieťaťom je budovaný na báze dôvery, rešpektu a individuálneho prístupu.

Základná starostlivosť o dieťa zahŕňa:

  dodržiavanie každodenného režimu dieťaťa podľa požiadaviek rodiča
  podávanie jedla a stravovacie návyky
  ukladanie na spánok, hygienické návyky
  prechádzky a návštevy detských ihrísk
  hry a voľnočasové aktivity prispôsobené veku dieťaťa zamerané na jeho
     rozvoj a záujmy (kreslenie, spievanie, tancovanie, pohybové aktivity,
     výroba umeleckých dielok a iné)
  udržiavanie poriadku v detských izbách spoločne s deťmi
  podávanie liekov a starostlivosť o dieťa v procese rekonvalescencie
  poskytnutie prvej pomoci

Požiadavky na ďalšie činnosti ako sú napr. starostlivosť o deti so špecifickými potrebami, pomoc s domácimi úlohami, doučovanie, sprevádzanie na záujmové krúžky a tréningy, rozvoz detí autom, starostlivosť o domáce zvieratá, varenie jedla, drobné nákupy.... sú predmetom nášho osobného stretnutia a vzájomnej dohody.

Podstatou mojej práce však zostáva zodpovednosť a láskavý prístup, individuálne vnímanie každého dieťaťa, rešpektovanie jeho potrieb, kreatívne a hravo strávený čas s deťmi.