..:: VEĽKÁ NOC - Slávenie Veľkej Noci má svoje pravidlá od roku 325 od takzvaného nicejského konzilu. Deň Veľkej Noci tak vychádza na prvú nedeľu po prvom mesačnom splne po jarnej rovnodennosti. Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorému predchádza 40-dňový pôst. Pôstne obdobie začína Popolcovou stredou

Veľká noc je symbolom prebúdzajúceho sa života, sily, vytrvalosti a plodnosti. Je bohatá na tradície a zvyky, z ktorých sa mnohé zachovávajú dodnes. Ak mali mať obradové úkony úspech, ľudia museli obnoviť a vyčistiť svoje príbytky i riad, v ktorom sa chystali pripravovať a konzumovať obradové veľkonočné jedlá.

Zelený štvrtok bol deň, keď sa vyháňal dobytok na pašu po prvý krát. Na dvere stajní sa (okrem iného) kolomažou alebo cesnakom robili kríže, aby chránili dobytok pred strigami. Zlých duchov vyháňali z dediny rapkáče a biče. Konzumovali sa zelené jedlá ako žihľava, špenát, kel, čakanka.

Na veľký piatok sa ľudia kúpali pred východom slnka v potoku, aby nemali vredy, chrasty, lišaje a aby boli po celý rok zdraví. Dievčatá verili, že po umytí budú čerstvé ako lastovičky, nebudú mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť.

V tento deň vládla magická sila zeme. Bolo zakázané siať a orať, so zemou sa jednoducho nemohlo hýbať.

Biela sobota bola dňom prípravy obradných jedál, najmä šunky z bravčoviny (niekde jahňa alebo baránka). Masť zo šunky odkladali ľudia na liečenie rán a mnohí verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím.

V sobotu sa "pálili judáše" - spaľoval sa oheň starého roka a ľudia zakladali v domácnostiach nové ohne.

V nedeľu po omši sa dávali posvätiť jedlá, najmä obradný koláč, zvaný na východnom a strednom Slovensku ,,pascha". Pevné miesto tu mali vajíčka ako symbol kontinuity života. Vajíčko rozdeľoval gazda medzi všetkých stolujúcich. Stolovanie pripomínalo Štedrú večeru. Zvyšky z posvätených jedál sa nesmeli vyhadzovať. Pálili sa, primiešavali dobytku do jedla, alebo sa zakopávali na poli.

Veľkonočný pondelok bol časom kúpačky, resp. šibačky. Voda má zabezpečiť ženám zdravie, krásu a plodnosť. Na pletenie korbáča sa využívali zelené halúzky mladej vŕby preto, aby energiu a silu Matky prírody presunuli šibaním z halúzky na ženu.